fbpx

Vårt elnät är ditt elnät


För dig som bor i Alingsås tätort eller på landsbygden runt omkring staden så har du Alingsås Energi Nät AB som elnätsleverantör. Det innebär att det är vi på Alingsås Energi Nät AB  som ansvarar för elnätet. Vilket bolag som levererar elen är upp till dig som konsument att välja.

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel?

Elnätet, det vill säga elledningarna och elmätarna i Alingsås ägs av Alingsås Energi Nät AB.Det är vi som transporterar och mäter elen hos dig. Du kan inte byta elnätsleverantör.
Elhandel innebär att du köper själva strömmen/elen du använder. Du kan själv välja vilken elleverantör du önskar köpa ifrån, man får välja fritt i hela Sverige.

Vad är skillnaden på elhandelsbolag och nätbolag?

Elhandelsbolaget köper in din el som du förbrukar. Nätbolaget distribuerar elen i nätet till din bostad

Dags att flytta?

Vi hjälper dig göra din flytt så smidig som möjligt!

Flyttanmälan

Företagare

Då kan du kika här

Elnät