fbpx

Våra elavtal

All el som Alingsås Energi tillhandahåller är förnybar el med ursprungsgarantier och där vattenkraften står
för 29,33 %, vindkraften 70,65 % och solenergin för 0,2 %.

Som kund hos Alingsås Energi AB (org.nr: 556499 – 0413) kan du välja mellan två huvudkategorier av elavtal:

Fastpris
Fastpris-avtalet kan variera i tid, till exempel 1, 3 eller 5 år, och elpriset är då låst under den valda tidsperioden. Elpriset kan dock ändras under pågående avtalsperiod om ett myndighetsbeslut fattas som härör elpriset eller elcertifikatet. Elcertifikatet ingår i elpriset men står inte enskilt specificerat på fakturan. Läs mer om elcertifikat på www.svk.se.

Rörligt pris
Rörligt pris innebär att priset ändras varje månad och priset består av Svenska Kraftnäts månatliga snittpris i prisområde Sverige. Påslag tillkommer med 3 öre/kWh exkl moms (3,75 öre/kWh inkl moms) och elcertifikatsavgift, vilken är en rörlig avgift som ändras månadsvis efter tillgång och efterfrågan.

 

Om du flyttar in i Alingsås Energis nätområde och inte gör något aktivt val

Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal får du anvisat pris. Anvisningspris innebär ett rörligt elpris som baseras på Svenska Kraftnäts månatliga snittpris, inklusive elcertifikatsavgift, vilken är en rörlig avgift som ändras månadsvis efter tillgång och efterfrågan, + 25 öre exkl moms (31,25 öre/kWh inkl moms) .
Fast årsavgift om 566 kr exkl moms (708 kr inkl moms) tillkommer.

Du tjänar på att vara aktiv och välja antingen ett rörligt eller fast elavtal, kontakta oss så hjälper vi dig! Vårt Anvisade avtal fungerar som ett elgarantiavtal som ser till att du inte blir utan el utan att du har tecknat ett nytt elavtal. Eftersom priset oftast är betydligt högre än våra andra elavtal rekommenderar vi dig därför alltid att teckna något av våra andra rörliga och fasta prisavtal istället.

 

Det rörliga priset

2018 2019 2020
Januari 49.69 84.38 38.64
Februari 60.35 71.96 32.24
Mars 68.00 61.93 26.10
April 64.63 61.26 19.19
Maj 55.16 55.19 24.01
Juni 69.20 41.50 39.13
Juli 81.81 55.09 18.53
Augusti 79.50 58.69 52.35
September 69.93 55.30
Oktober 69.93 60.01
November 79.16 64.85
December 78.70 55.95

Priserna är inkl moms och avser öre/kWh