fbpx

Våra elavtal

All el som Alingsås Energi tillhandahåller är förnybar el med ursprungsgarantier och där vattenkraften står
för 29,33 %, vindkraften 70,65 % och solenergin för 0,2 %.

Som kund hos Alingsås Energi AB (org.nr: 556499 – 0413) kan du välja mellan två huvudkategorier av elavtal:

Fast Elpris
Fastpris-avtalet kan variera i tid, till exempel 1, 2 eller 3 år, och elpriset är då låst under den valda tidsperioden. Elpriset kan dock ändras under pågående avtalsperiod om ett myndighetsbeslut fattas som härör elpriset eller elcertifikatet. Elcertifikatet ingår i elpriset men står inte enskilt specificerat på fakturan. Läs mer om elcertifikat på www.svk.se.

Rörligt Elpris

Rörligt Elpris består av Alingsås Energi AB:s inköpspris av el, elcertifikatsavgift enligt gällande kvotplikt samt påslag med 3 öre/kWh exkl moms (3,75 öre/kWh inkl. moms). Inköpspriset baseras på ett volymvägt månadsmedelpris som bildas då det timvisa spotpriset på den nordiska börsen Nord PooI sammanvägs med Alingsås Energi AB:s anskaffade energivolym för leverans till schablonavräknade anläggningar i samma elområde timme för timme. I inköpspriset ingår även balanskostnad, övriga handelskostnader, avgifter till Svenska Kraftnät samt inköpskostnad för ursprungsgarantier. Det rörliga elpriset varierar från månad till månad.

Om du flyttar in i Alingsås Energis nätområde och inte gör något aktivt val

Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal blir du ändå inte utan el. Du får ett Anvisat elpris. Priset är  ett rörligt elpris som består av Alingsås Energi AB:s inköpspris av el, elcertifikatsavgift enligt gällande kvotplikt samt påslag med med 25 öre exkl moms (31,25 öre/kWh inkl moms). Inköpspriset baseras på ett volymvägt månadsmedelpris som bildas då det timvisa spotpriset på den nordiska börsen Nord PooI sammanvägs med Alingsås Energi AB:s anskaffade energivolym för leverans till schablonavräknade anläggningar i samma elområde timme för timme. I inköpspriset ingår även balanskostnad, övriga handelskostnader, avgifter till Svenska Kraftnät samt inköpskostnad för ursprungsgarantier. Det anvisade elpriset varierar från månad till månad.

Eftersom det anvisade priset oftast är betydligt högre än våra andra elavtal, rekommenderar vi dig därför alltid att själv vara aktiv och teckna något av våra andra rörliga och fasta prisavtal. Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

Observera att priserna inte inkluderar elnätsavgifter.
Prislistan som visas gäller för elprisområde 1 – 3.

Här kan du läsa mer om elprisområden och se vilket du tillhör.

Priser/Avtalslängd

Avtal Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Fast Elpris 1 år 75,80 94,75 430 kr
Fast Elpris 2 år 62,80 78,50 430 kr
Fast Elpris 3 år 58,40 73,00 430 kr
Rörligt Elpris september 101,43 126,79 430 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområdet

Det rörliga priset

2018 2019 2020 2021
Januari 49,69 84,38 38,64 69,90
Februari 60,35 71,96 32,24 77,91
Mars 68,00 61,93 26,10 53,89
April 64,63 61,26 19,19 48,94
Maj 55,16 55,19 24,01 62,50
Juni 69,20 41,50 39,13 58,29
Juli 81,81 55,09 18,53 81,81
Augusti 79,50 58,69 52,35 93,00
September 69,93 55,30 51,26 126,79
Oktober 69,93 60,01 36,40
November 79,16 64,85 40,99
December 78,70 55,95 47,54

Priserna är inkl moms och avser öre/kWh

Anvisningspris

Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Anvisningspris september 123,43 154,29 708 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområdet 1-3