Hoppa till huvudinnehåll

För- och färdiganmälan

Rutiner mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag
vid anslutning av ny anläggning

För en ny anläggning, eller ändring av befintlig anläggning, innebär rutinen i korthet att fastighetsägaren kontaktar Alingsås Energi för beställning av en elanslutning varefter Alingsås Energi svarar med offert och nätavtal.

Därefter skall kunden kontakta en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan. Den kan mailas in till foranmalan [at] alingsasenergi [dot] seDet går också bra att skriva ut dokumentet och skicka det per post till Alingsås Energi Nät AB, Södra Strömgatan 6 , 441 81 ALINGSÅS. 

Alingsås Energi svarar med ett Installationsmedgivande samt ett underlag som elinstallatören fyller i  och returnerar till Alingsås Energi för att färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling. 
Adressen som doku
mentet skall skickas till står på blanketten som ni får ifrån oss.

Tillfällig elservis skall föranmälas med blanketten Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning”  eller "Hyresavtal för Byggskåp"  och behöver inte föregås av offertförfrågan. Rutinen medför en affärskorrekt uppgörelse mellan kunden och elnätsföretaget som i slutändan förväntas resultera i fler nöjda kunder!

Flödesrutin Alingsås Energi

Förklaringar till flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag:

  1. Fastighetsägaren tar kontakt med Alingsås Energi för ny elanslutning eller ändring av befintlig elanslutning.
  2. Alingsås Energi skickar offert på anslutningen till fastighetsägaren samt upplyser honom/henne om att anlita en elinstallatör.
  3. Fastighetsägaren accepterar offerten och sänder tillbaka den signerade offertkopian till Alingsås Energi.
  4. Alingsås Energi meddelar fastighetsägaren om mottagandet av accepterad offert.
  5. Fastighetsägaren anlitar en elinstallatör (5A i bilden) som i sin tur skickar in en detaljerad Föranmälan (5B i bilden).
  6. Alingsås Energi skickar ett installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitad elinstallatör samt en kopia till fastighetsägaren.
  7. När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in färdiganmälan som bifogats installationsmedgivandet till Alingsås Energi.