Hoppa till huvudinnehåll

Leveranskvalitet

Leveranskvalitet

Drygt 14 000 kunder är anslutna till vårt elnät som är ca 772 kilometer långt. Mer än 93 % av vårt elnät är förlagt under jord, vilket gör oss mindre sårbara vid oväder.
Detta bidrar till att vi kan hålla en leveranssäkerhet som är bland de högsta i landet, för 2014 var leveranssäkerheten över 99,99 %.

Medelavbrottstiden för alla kunder uppgick till 12,1 minuter och medelavbrottsfrekvensen till 0,27 avbrott per kund. 

För att kunna upprätthålla vår höga leveranssäkerhet behöver vi ibland göra planerade avbrott för underhållsarbeten eller utbyggnad av vårt elnät. Skulle detta ske i ditt område får du veta detta i förväg via ett aviseringsbrev i brevlådan. 

Om det uppstår ett oplanerat avbrott någonstans i vårt överliggande nät larmas vår driftledare automatiskt och arbete med felsökning, driftomläggning och reparation påbörjas omgående. När enstaka kunder har avbrott får vi däremot inget larm.

Därför är det viktigt att ni som har avbrott gör en felanmälan på telefon 0322 – 61 62 84.

Läs även om: 

Strömavbrott

Avbrottsersättning

Skadestånd