Hoppa till huvudinnehåll

Strömavbrott

Om strömmen går bör du gå i genom dessa steg:

1.Titta ut på gatan eller i trapphuset. Om belysningen fungerar där så finns felet sannolikt i din egen bostad. Om du däremot upptäcker att felet berör fler än bara dig själv så ber vi dig ringa oss och felanmäla på telefon 0322-61 62 84.

Din anmälan är viktig men vid större störningar har sannolikt en av våra jourhavande driftledare redan uppmärksammats på avbrottet genom driftövervakningen av våra anläggningar. Driftledaren gör i det läget en bedömning av hur allvarligt avbrottet är och vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa felet så snabbt som möjligt.

2. Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera den. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren löser ut igen, tag kontakt med din elinstallatör.

3. Är hela bostaden strömlös – ingen lampa lyser? Kontrollera om alla proppar är hela i mätartavlan eller i mätarskåpet.
4. Är alla proppar i gruppcentralen hela? Byt ut trasiga proppar. Om propparna går igen – tag kontakt med en elinstallatör.

Läs även om :

Avbrottsersättning

Leveranskvalitet

Skadestånd