fbpx

100% förnybar el

Alingsås Energi säljer 100 % ursprungsmärkt el från förnybara källor till alla våra kunder, både hushålls- som företagskunder. Sedan 2011 är all el som Alingsås Energi köper producerad av förnybara energikällor så som sol, vind och vatten. Vattenkraften står för 29,33 %, vindkraften 70,65 % och solenergin för 0,2 %. 

Är du företagare och köper din el ifrån oss kan du få ett intyg på att du köper ursprungsmärkt el från sol, vind och vatten som du kan visa upp för dina kunder, personal och samarbetspartners.

För att säkerställa att elen vi säljer är förnyelsebar köper vi ursprungsgarantier från sol, vind och vatten som motsvarar hela vår elleverans. Ursprungsgarantier är en handling för att garantera ursprunget på elen. Genom de ursprungsgarantier vi köper kan vi säkerställa att elen producerats av förnybara energikällor och att den är klimatneutral.
Vi har därmed tagit ställning och gjort ett aktivt val för ett hållbart samhälle.

Vår el kommer bland annat från:

Vattenkraft
• Alingsås Energis egna vattenkraftverk Solveden, Torska och Tollered.

Vindkraft

Solel
• Microproduktion från hushållskunder

Här kan du se ett diagram som visar fördelningen på den el som Alingsås Energi köper in och säljer till dig som kund samt den Nordiska elmixen.