fbpx

El

Förnybara energikällor för din vardag
Elen från oss är klimatneutral och till 100 procent producerad av förnybara energikällor från sol-, vind- och vattenkraft. Vi på Alingsås Energi hjälper dig att hitta rätt elavtal med som passar din plånbok och dina behov. För ett hållbart samhälle och en ljusare vardag.

Vanliga frågor

Måste jag ha ett elavtal?

Ja, du behöver både ha ett elhandelsavtal samt ett elnätsavtal för att kunna få el till din bostad.

Jag har ingen ström – vad gör jag?

1.Titta ut på gatan eller i trapphuset. Om belysningen fungerar där så finns felet sannolikt i din egen bostad. Om du däremot upptäcker att felet berör fler än
bara dig själv så ber vi dig ringa oss och felanmäla på telefon 0322 – 61 62 84.

2. Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera den. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren löser ut igen, tag kontakt med en elinstallatör.

3. Är hela bostaden strömlös – ingen lampa lyser? Kontrollera om alla säkringar är hela i mätartavlan eller i mätarskåpet.

4. Är någon säkring trasig, byt ut den. Om säkringen går igen – tag kontakt med en elinstallatör.

Hur ofta får jag elfaktura?

Vi skickar ut faktura till dig månadsvis.
Om du saknar din faktura kan du logga in på Mina Sidor, där du kan se dina fakturor.
Du kan även kontakta vår kundservice för att få kopia

Hur mycket el förbrukar jag på ett år?

Du kan enkelt se din uppskattade årsförbrukning på din elräkning som skickas ut månadsvis.
Du kan även logga in på Mina Sidor för att kunna räkna ut exakt årsförbrukning.

Ska du flytta?

Flyttanmälan

Logga in på mina sidor se din förbrukning.

Mina Sidor

Har du ett företag? Klicka här!

Teckna elavtal