fbpx

Driftstörning i vårt vattenkraftverk i Tollered

På grund av en driftstörning i vårt vattenkraftverk i Tollered släpper vi för tillfället vatten i älvfåran genom Tollered.
Detta sker helt i enlighet med gällande vattendom. Felet är hittad och reparation pågår för att så snart som möjligt få igång kraftverket igen.
Vattenflödet i fåran kan komma att öka eller minska samt även upphöra för att därefter återkomma igen utan föregående varningar.
I vanliga fall  släpper vi  endast vatten i fåran när vi genomför kontroll av de manuella luckorna i dammen eller när nivåerna hotar att överstiga vattendomen på grund av att  kapaciteten i vattenkraftverket inte räcker till.

Det finns ingen  risk för översvämningar i de av Alingsås Energi reglerade sjöarna, Ömmern och Torskabotten.