Arbete i fjärrvärmenätet

På söndag 6/10 kommer vi utföra ett arbete i vårt fjärrvärmenät som medför att

ett flertal fastigheter i centrala Alingsås blir utan värme och varmvatten.

Arbete påbörjas kl. 09:00 och beräknas vara klart senast kl. 15:00.

 

Alla fastighetsägare har fått info om detta och skall meddela sina hyresgäster.

 

Fastigheter som berörs ligger på.

  • Nygatan
  • Kungsgatan
  • Drottninggatan
  • Plangatan
  • Färgaregatan
  • Norra Strömgatan
  • Stora Torget

 

Bifogad karta visar vilka fastigheter det gäller.