fbpx

Den sista stolptransformatorn i Alingsås elnätsområde

Nu har Alingsås Energi rivit den sista stolptranformatorn. Detta är ett stort och viktigt steg i arbetet att kablifiera högspänningsnätet.

Detta innebär att man helt enkelt blir av med det högspända luftledningsnätet och gräver ner kablarna under jorden.  Detta till för en tryggare och säkrare elnät. I samband med att man gräver ner kablarna flyttas transformatorerna från stolpar och till tranformatorstationer.

– Det här är ett stort steg för vår strävan att kablifiera högspänninsnätet, säger Mathias Larsson, Elnätsansvarig på Alingsås Energi.

Arbetet består av två delar: att bli av med stolptranstormatorn och därefter bli av med det högspända luftledningsnätet. Snart är detta klart i Alingsås elnätsområde, det är bara 2,2 km kvar av det högspända luftledningsnätet varav 1,2 km planeras att rivas de närmaste åren.

Stolptransformatorer brukade vara en vanlig och billig lösning, främst på landsbygden och hörde ihop med luftledningsnätet. Att flytta ned dessa är även en mer miljövänlig lösning då en stolptransformator står i en ”balja” av ca 100 liter olja som kyler ner den. Den sista stolptranformatorn i Slinkebo står bara 200 meter från Mjörn och det finns alltid en risk för läckage som man nu slipper.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att stolptransformatorn tas bort, och att luftledningarna i sin tur tar bort och grävts ner i marken istället. Det ger större möjligheter för utvecklingen i området, säger Erik Kjellberg, representant för samfällighetsföreningen i Slinkebo.

Alingsås Energi passade på och samförlägde i samband med ett vatten-och avloppsprojekt i området och installerade en ny nätstation i samband med detta.

– Jag är jättenöjd med samarbete med Alingsås Energi, som har stor förståelse för markägare, i alla fall jag har haft väldigt positiv erfarenhet under de senaste 20 åren, säger Peter Dahlqvist som är markägare i Slinkebo. När det gäller just detta projekt har informationen varit tydlig, tidsplanen har hållits och det har varit en bra kommunikation. Att gräva ner kablarna och ta bort stolptranformatorn innebär att en vi kunnat nyttja marken som blivit bostadshus.

Den sista stolptranformatorn togs ner 11 december 2020.

Gabriel Haglund, Alingsås Energi