fbpx

Då får du din nya elmätare

Arbetet med byte av elmätare i hela Alingsås Energis nätområde fortlöper enligt plan. Just nu pågår pilotprojektet där ett 100-tal kunder har blivit utvalda för byte av elmätare. Efter genomförd pilot och utvärdering planeras mätarna bytas ut i fyra etapper.

Du kommer att få ett brev från Alingsås Energi cirka en månad innan etappstart för ditt område.
Därefter kommer du att få detaljerad information om tid och datum för bytet hos just dig, från Hydrostandard som utför elmätarbytet åt Alingsås Energi.
Det är Hydrostandard som du ska kontakta om tiden för elmätarbytet inte passar dig.

Se karta nedan för en översikt över etappindelningen och när du beräknas få ny elmätare

Tidsplanen är följande

Etapp 1 startar i början på juni 2023.
Etapp 2 startar efter sommaren 2023.
Etapp 3 startar under hösten 2023.
Etapp 4 startar i början på 2024.

De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det blir lättare för dig som kund att följa din energiförbrukning.

Alla nya mätare som vi installerarar kommer vara utrustade med HAN-port med RJ12-kontakt. HAN-portens utformning och funktion följer de rekommendationer som finns i branschen. Via HAN-porten kan du som är kund hämta ut information och data om din energianvändning, både för energi som används och som produceras.  Tyvärr kan vi inte förse de mätare som är i drift idag med HAN-port.
För att kunna använda HAN-porten behöver den aktiveras av oss. Vill du aktivera din HAN-port på din nya mätare kontakta oss, efter att din mätare har bytts, via kundservice@alingsasenergi.se

Du kan läsa lite mer om HAN-porten här. https://hanporten.se