fbpx

Bränder i elinstallationer

Vi har på senare tid fått in flera felanmälningar från kunder, som vid undersökning visar sig vara fel i deras elanläggning.

I flera av dessa har det varit en kombination av att anläggningen är äldre och hög last från exempelvis elbilsladdare. Det har varit brända huvudbrytare, gamla ledningar som har börjat bränna eller slitna säkringshållare.

Enligt elsäkerhetsverket ökar elrelaterade bränder. I rapporten Elsäkerhet i bostäder framgår ett flertal orsaker till elbränder i fasta elinstallationer.

  • I äldre hus, framför allt villa/radhus, åldras elanläggningar snabbare än de byts ut. Undersökningen bland besiktningsingenjörer visar att brister i den fortlöpande kontrollen är den vanligaste orsaken till allvarliga elfel som kan leda till brand.
  • Elbränder i fasta elinstallationer är överrepresenterade i villa/radhus med 68 % jämfört med flerbostadshus 25 % och fritidshus 7 %. Denna typ av bränder har också störst risk att sprida sig utanför startföremålet och är därmed extra viktigt att motverka. Bränder i elcentraler är den vanligaste kopplat till fasta elinstallationer.
  • Elanläggningar i villa/radhus visar flest brister. Trolig orsak är att anläggningsägaren är ofta en person utan egen kunskap om fasta elinstallationer eller regler kring elinstallationsarbeten.
  • I 30 % av Sveriges hushåll förekommer obehörigt elinstallationsarbete (tidigare undersökning av Elsäkerhetsverket).

 

Där för vill vi uppmana våra kunder att se över sin elanläggning regelbundet. Det bästa är att anlita en besiktningsman.
Tänk på att alltid anlita en auktoriserad elinstallatör för elarbeten!

På elsäkerhetsverkets hemsida kan du kolla upp om det företag du tänker anlita är godkända att utföra elarbeten