fbpx

Belysningen längs gång- och cykelvägen mellan Hästeryd och Västra Bodarna.

Vi får många frågor om belysningen längs gång- och cykelvägen som går mellan Hästeryd och Västra Bodarna.
Alingsås kommun och Lerums kommun har tillsammans en långsiktig plan på att ordna gång och cykelbana med belysning hela vägen mellan Alingsås och Tollered allt eftersom Trafikverket färdigställer vägetapper. Vägen från Alingsås till Västra Bodarna är sedan flera år klar och belyst. Under det senaste året har en etapp mot Hästeryd fått stolpar men ännu är inga armaturer monterade. Olyckligtvis har ärendet fastnat hos Trafikverket då anläggningen inte får nödvändiga tillstånd för att slutföras. Alingsås Energi och Alingsås Kommun kan bara beklaga den irritation som skapas av fördröjningen och strävar efter att tillsammans med Trafikverket lösa frågan så skyndsamt som möjligt.