fbpx

Alingsås Energi skriver avtal för nya generationens elmätare

Fram till mitten av 2024 kommer vi att byta elmätare hos alla våra kunder. Efter genomförd upphandling är det Aidon som blir leverantör av mätarbytet.
Aidon är en etablerad leverantör av system, lösningar och tjänster inom smarta elnät och deras teknik används i närmare fyra miljoner energimätare inom de nordiska länderna.

Anledningen till mätarbytet är ett beslut från regeringen som ställer nya krav på elmätarna som ska uppfyllas senast 1 januari 2025. Då dagens elmätare inte uppfyller dessa krav kommer samtliga elmätare att bytas ut.

Den nya mätaren är utrustad med en HAN-port som möjliggör för dig att få en detaljerad information om din förbrukning och kunna planera din elanvändning och även kunna mäta ingående produktion av till exempel solceller. För oss möjliggör de nya mätarna att kunna planera en mer effektiv drift av elnätet och att på distans kunna göra till- och frånkopplingar.

Själva mätarbytet kommer att genomföras av Aidons underleverantör Hydrostandard.

Nästa steg i projektet är etablering och integration av systemen. Därefter kommer ett antal elmätare att bytas ut i ett pilotprojekt för att testa hela flödet.

Under försommaren 2023 beräknas elmätarbytet sedan starta i mindre skala för att efter sommaren rulla i gång successivt till alla våra elnätskunder fram till mitten av 2024.

Det finns ingen möjlighet att anmäla intresse för att vara bland de första att få nya elmätare.

Inför bytet kommer alla berörda hushåll få en separat information om hur det sker. Därför är det viktigt att alla våra kunder redan nu passar på att se efter att deras kontaktuppgifter på Mina sidor är aktuella.

Här kommer du att hitta löpande information om mätarbytet.

 

Från vänster : Alingsås Energis VD Rickard Bern och Bora Heggdal, VD på Aidon Sverige filial till Aidon Oy, Finland