fbpx
Foto på Pumphuset i Alignsås som tillhör Alingsås Energi

Alingsås Energi bygger ut laddinfrastrukturen i Alingsås

Alingsås Energi kommer att bygga ut laddinfrastrukturen de närmaste två åren, och göra det möjligt för alla Alingsåsare och besökare i kommunen att kunna använda el‐ och hybridbilar på ett lätt, smidigt och naturligt sätt.

Direktiven kommer från Alingsås kommun, som tar klimathotet och miljöarbetet på största allvar och vill vara med och bidra till den gröna omställningen som krävs. Målet är att på sikt enbart ha egna fossilfria bilar för att minska sin klimatpåverkan.
Där har Alingsås Energi en viktig roll som möjliggörare för kommunens planer. Genom att nyttja den starka infrastruktur inom el och kommunikation som Alingsås Energi har byggt upp och fortsätter att bygga, är det möjligt att erbjuda fler laddplatser och smartare lösningar för att ladda el‐ och hybridbilar.

Alingsås Energi har efter nya ägardirektiv tagit fram handlingsplan för utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Fokus för kommande två år är att skapa ett grundutbud av laddplatser, i främst Alingsås tätort. Under 2020 planeras sexton laddplatser och sedan ytterligare åtta platser under 2021. Placeringen av laddplatserna kommer att ske i nära samråd med Alingsås Kommun och med ambitionen att skapa en grundstruktur för elbilsladdning med en hög tillgänglighet.

Alingsås Energi kommer även att undersöka förutsättningarna för laddplatser i Sollebrunn, Västra Bodarne och Ingared.

Prioriterade områden är publika laddare samt att erbjuda bostadsrättsföreningar och företag möjligheten till partnerskap/samverkan till egna laddstolpar.

Preliminära laddplatser i Alingsås kan du se på kartan nedan