fbpx

Alingsås Energi betalar ut elpriskompensation till berörda kunder under maj månad!

Det var på grund av de höga elpriserna under december, januari och februari som regeringen beslutade om elpriskompensation till de hårdast drabbade kunderna, de hushåll som förbrukat mer än 700 kWh i månaden.
Enligt en trappa från 700 till 2000 kWh kommer de berörda hushållen att få en kompensation på sina el fakturor.
Från 15 mars kunde elnätsbolagen börja ansöka om elpriskompensationen och senast 31 december 2022 ska kunderna ha fått ersättning från sina elnätsbolag.

Alingsås Energi kommer att göra utbetalningen under maj i samband med månadsfaktureringen.
Pengarna dras på elnätsfakturan och blir det pengar över så betalas det ut till kundens konto.
För de kunder som inte registrerat sitt kontonummer skickas det ut en avi.
I det fall där det överskjutande beloppet är under 500 kronor kommer det att läggas till godo på kommande faktura.

I Alingsås Energis nätområde är det ca 5000 kunder som kommer att få ta del av kompensationen.
Alingsås Energi har de senaste månaderna gått igenom vilka kunder som ska ha ersättning och hur mycket varje kund är berättigad till samt arbetat med att göra systemanpassningar för att kunna göra utbetalningen.

Det kommer att stå tydligt på fakturan hur mycket el man förbrukat och hur mycket stöd man är berättigad till under de tre månader som är aktuella.

Som mest kan man få 2000 kr per månad i kompensation.
Regeringen har även lagt fram ett förslag om att kompensera kunder i södra och mittersta delen av Sverige för höga elpriser även i mars. Det förslaget är fortfarande inte beslutat, och kommer i så fall att betalas ut senare.

Läs mer om elpriskompensationen här

Vill du slippa att få en utbetalningsavi och få  få eventuell utbetalning från oss direkt in på ett specifikt konto, så behöver du registrera detta konto på Swedbanks kontoregister https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html.

Har du redan ett registrerat konto på Swedbank så behöver du inte registrera ett nytt!

Du behöver inte ha ett Swedbank-konto för att använda detta register.