Vatten/avlopp och renhållning

På uppdrag av Alingsås kommun/Tekniska kontoret ombesörjer vi på Alingsås Energi även fakturering av vatten och avlopp samt renhållning.

Vi kan hjälpa dig att ändra tömningsintervall , beställa ut nya kärl för sophämtningen samt besvara fakturafrågor gällande både renhållning samt vatten och avlopp.